Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Officiella uppdrag häst

Officiella uppdrag är en del i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Uppdragen utförs av officiella veterinärer som har fått ett särskilt förordnande av Jordbruksverket. Distriktsveterinärerna är officiella veterinärer.

Officiella veterinärer arbetar främst med:

  • intygande i samband med in- och utförsel av djur och djurprodukter inom EU
  • intygande i samband med import från länder utanför EU och i vissa fall även export från EU
  • stickprovskontroller
  • smittskyddsutredningar.

Vilka uppdrag som en officiell veterinär får utföra är beslutade av EU.