Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Kvarka på häst

Kvarka orsakas av infektion med en bakterie, Streptococcus equi subspecies equi, och är en mycket smittsam luftvägsjukdom hos hästar. Föl och unghästar är känsligast för kvarka men hästar i alla åldrar kan drabbas.

Prognosen är vanligtvis god men räkna med lång rekonvalescens (veckor till månader).

Symptom

I början ses hög feber (>39 grader) och påverkat allmäntillstånd. Efter 24-48 timmar kan hosta, näsflöde och eventuellt sväljningsvårigheter ses. Efter några dagar uppstår förstorade lymfknutor där bölder kan bildas och rupturera.

Sjukdomen kan också visa sig med lindrigare symptom utan tydliga bölder med enbart hosta och/eller näsflöde och utan eller med endast kortvarig feber. Denna mildare/”atypiska” formen är vanlig både i Sverige och utomlands och är svår att skilja från en virusorsakad infektion.

Smittvägar

Kvarkabakterien finns i nässekret, svalg och bölder. Bakterien utsöndras 24-48 timmar efter första febertopp och upp till 2-3 veckor, ibland mycket längre, efter att de sista symptomen försvunnit. Kvarka är ingen ”luftburen” smitta men sprids vid hosta, sekret, direktkontakt mellan hästar, gemensamma vattenhoar, kontaminerad utrustning och via människor om bakterien finns kvar på händer/hår, kläder eller skor. Inkubationstiden är 3-14 dagar. Immunitet efter infektion är inte livslång men oftast smittas hästen inte igen under samma utbrott i stallet.

Behandling

De flesta hästar klarar sig utan antibiotika men kan behöva understödjande behandling i form av febernedsättande medicin och vätsketerapi. Eventuellt kan mogna bölder behöva dräneras som inte rupturerar spontant.