Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Besiktning häst

Att köpa eller sälja häst innebär mycket förberedelse och är ofta förknippat med många känslor och tankar. Oavsett om du är köpare eller säljare, så är det en trygghet att hästen besiktas. Det minskar risken för problem i efterhand och är en bra avstämning på att de förväntningar du har på hästen stämmer med verkligheten.

Glöm inte att en besiktning är en varudeklaration av hästen som ger en trygghet både för säljare och köpare och att man därmed minskar risken för en framtida tvist.

Distriktsveterinärerna finns över hela landet och erbjuder besiktning i ditt stall eller på någon av våra hästmottagningar på utvalda orter.

En besiktning utförs vanligen då en häst ska säljas eller köpas, men kan också utföras i samband med utlåning eller införsäkring. En besiktning och ett besiktningsintyg är en färskvara, det vill säga att det ger endast en bild av hästens hälsostatus den dagen som besiktningen utförs.

Besiktningen inleds med att köpare eller säljare ringer för att boka tid.

Det är viktigt att du som köpare är med vid besiktningen och att du som köpare väljer en veterinär du har förtroende för.

För att undersökningen ska vara så rättvis som möjligt för hästen måste det finnas tillgång till ett plant och jämnt underlag att springa rakt fram på samt en plats där man kan longera hästen (helst både mjukt och fast underlag).

Hästen måste vara van vid att hanteras och det måste vara en myndig person som närvarar. Hästen bör inte vara behandlad under de senaste 3 månaderna för till exempel hälta. Det är att rekommendera att man gör en så kallad förbesiktning av hästen innan man lägger ut den till försäljning då det är tråkigt att upptäcka att hästen är halt vid själva besiktningstillfället.

Under en besiktning undersöks hela hästen. Hästen kommer att bli föremål för följande undersökningsmoment:

 • rörelseapparaten med longering och böjprov
 • hud
 • muskulatur
 • skelett
 • leder
 • luftvägar
 • andningsljud
 • hjärta
 • blodcirkulation
 • ögon
 • öron
 • munhåla
 • könsorgan.

Detta kan därefter t.ex. kompletteras med utökad munhåleundersökning, endoskopi av luftvägar (svalg och luftstrupe med fiberoptik), röntgen och /eller ultraljudsundersökning. Vid vissa av de utökade undersökningarna krävs det att hästen får lugnande medel.

 1. Besiktningen börjar med att man som veterinär intervjuar säljare och köpare om vad hästen gjort/ska göra i framtiden, om den har haft eller har några skador med mera. Ändamålet med hästen är viktigt att veta, ska det vara en promenadhäst eller en tävlingshäst till exempel exteriören hos en tävlingshäst är viktigare för hållbarheten än hos en promenadhäst då tävlingshästen i allmänhet utsätts för tuffare belastningar.
 2. De flesta veterinärer börjar med att skaffa sig en allmän överblick över hästen, hur hullet ser ut, ser den pigg ut, har den några exteriöra avvikelser med mera. Man lyssnar på hjärta och lungor i vila.
 3. Därefter undersöks hästen rörelsemässigt. Veterinären vill se hästen longerad på volt i alla gångarter. Ibland utförs ett arbetsprov där hästen får upp pulsen och ansträngs. Arbetsprovet är till för att bland annat framprovocera hosta eller missljud från övre luftvägarna i arbete, vilket kan ha betydning för hästens framtida användningsområde. Hjärtat lyssnas på igen efter arbete för att upptäcka eventuella arytmier. Sedan är det dags för att se hästen i skritt och trav på rakt spår. Därefter böjs alla fyra ben. Böjprovets betydelse har diskuterats i veterinära kretsar de senaste åren. Dock anses det fortfarande vara en viktig del av både en besiktning och i hältutredningar. En överansträngd eller inflammerad led eller område blir ofta smärtsamt efter ett böjprov trots att hästen inte behöver ha sett halt ut under den inledande undersökningen. En positiv böjprovsreaktion sätts alltid i förhållande till hästens ålder, användningsområde, träningsnivå med mera.
 4. Nästa steg är att veterinären känner igenom hela hästen palpatoriskt, tittar på rörlighet i rygg och hals och känner igenom ben, senor och muskulatur. Hästens hud och hårrem undersöks. Man tittar i ögonen samt i munnen. Det är viktigt att man inte glömmer titta på hästens hovar och dess kvalité. Hästens uppförande och hanterbarhet bedöms också.
 5. Hästen ID-kontrolleras i samband med besiktningen så passet måste vara med hästen så det kan fyllas i.
 6. Efter att grundbesiktningen är gjord finns i vissa fall möjlighet att undersöka hästens svalg och luftstrupe med en videokamera (endoskop). Detta eftersom sjukdomar så som luftvägsinflammation och struppipning blivit allt vanligare hos både rid- och travhästar. I den vanliga besiktningen ingår inte att man sätter på en munstege och ger hästen lugnande, därför är en utökad munhåleundersökning alltid att rekommendera då man annars kan få otrevliga överraskningar vid första munundersökningen hemma.
 7. Om hästen skall röntgas i samband med besiktningen, görs det efter att de andra undersökningarna är klara, då hästen ofta behöver lugnande inför röntgenundersökningen. När det gäller ridhästar röntgas ofta båda frambens kotleder, kronleder, hovleder; båda frambens strålben; båda bakbens kotleder; båda bakbens hasleder och båda bakknän. Ibland röntgas också nacke och rygg.
 8. När besiktningen slutförts går veterinären igenom protokollet och diskuterar eventuella fynd med köpare och säljare som även får skriva under besiktningsintyget.
  Om hästen har fynd som gör att den inte bedöms vara lämpad för försäljning diskuteras detta med både säljare och köpare. Detta kan till exempel bero på att hästen ser halt ut eller har en böjprovsreaktion vilket ofta kan komma som en chock för både säljare och köpare. I detta läge finns några olika alternativ.

Har hästen fungerat bra fram till besiktningen och kanske tränats och tävlats kan det röra sig om en tillfällighet. Hästen kan till exempel ha skadat sig dagen innan eller under transporten på väg till besiktningen. Ett alternativ kan då vara att ta hem hästen, ge den några dagars vila, sätta igång den och därefter komma tillbaka för en ombesiktning. Om det funnits tveksamheter innan, har hästen troligen ett problem som behöver utredas vidare. En tid för utredning kan då bokas så att både säljare och köpare får mer information kring varför hästen inte verkar helt frisk.

Glöm inte att en besiktning är en varudeklaration av hästen som ger en trygghet både för säljare och köpare och att man därmed minskar risken för en framtida tvist.

Om hästen har fynd som gör att den inte bedöms vara lämpad för försäljning diskuteras detta med både säljare och köpare. Detta kan till exempel bero på att hästen ser halt ut eller har en böjprovsreaktion vilket ofta kan komma som en chock för både säljare och köpare. I detta läge finns några olika alternativ.

Har hästen fungerat bra fram till besiktningen och kanske tränats och tävlats kan det röra sig om en tillfällighet. Hästen kan till exempel ha skadat sig dagen innan eller under transporten på väg till besiktningen. Ett alternativ kan då vara att ta hem hästen, ge den några dagars vila, sätta igång den och därefter komma tillbaka för en ombesiktning. Om det funnits tveksamheter innan, har hästen troligen ett problem som behöver utredas vidare. En tid för utredning kan då bokas så att både säljare och köpare får mer information kring varför hästen inte verkar helt frisk.