Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillgänglig­het för
distrikts­­veterinarer­na.se

Distriktsveterinärerna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur distriktsveterinarerna.se uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du behöver innehåll från distriktsveterinarerna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längst ner på sidan. Svarstiden är normalt fyra arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
Skicka ett e-post till webbredaktion@distriktsveterinarerna.se
eller ring 010-122 80 00

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Problem vidKomponentWCAG 2.1
Användning av hjälpmedelBanners, Google Maps1.1.1 (A)
Användning av hjälpmedel och uppspelning av ljudMediaspelare1.2.1 (A)
Uppspelning av film med hjälpmedelVideospelare1.2.2 (A)
Uppspelning av film med hjälpmedelVideospelare1.2.3 (A)
Uppspelning av film med hjälpmedelVideospelare1.2.5 (AA)
Navigation med hjälpmedelKnappar, huvudmeny1.3.1 (AA)
Inmatning i formulär med hjälpmedelFormulär1.3.5 (A)
Användning av små skärmarHuvudrubrik1.4.10 (AA)
NavigationBrödsmula1.4.3 (AA)
Förstorning av typsnittKarusell, kort, banners och brödsmulor.1.4.4 (AA)
Navigation med tangentbordHuvudmeny2.1.1 (A)
Navigation med tangentbordHela webbplatsen2.4.1 (A)
Användning av hjälpmedelTitel för sidan2.4.2 (A)
Navigation med hjälpmedelKnappar, länkar, karusell2.4.4 (A)
Navigation med tangentbordHuvudmeny2.4.7 (AA)
Inmatning i formulärFormulär3.2.1 (A)
Användning av hjälpmedelHela webbplatsen4.1.1 (A)
Navigation med hjälpmedelInformationspanel på mottagning, sökruta4.1.2 (A)
Användning av hjälpmedelFiltrering på söksidan4.1.3 (AA)

Vår ambition är att ha åtgärdat mindre tillgänglighetsproblem senast den 30 september 2021. Större problem ska åtgärdas under 2022. Vi gör löpande kontroller av tillgängligheten efter uppdateringar och underhåll.

Distriktsveterinärerna åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet för digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Dokument som är skapat av annan myndighet eller företag och som vi själva inte är upphovsägare till.
  • Dokument som är skapade före 2020-09-23.
  • Videos som är länkade från YouTube uppfyller inte kriterier i WCAG eftersom de skapades tidigare när det inte fanns krav på textning eller syntolkning.
  • Poddar som är länkade från Sound Cloud uppfyller inte kriterier i WCAG eftersom de skapades tidigare när det inte fanns krav på transkribering.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av distriktsveterinarerna.se

Senaste bedömningen gjordes den 20 december 2020.

Webbplatsen publicerades den 2019-05-01
Redogörelsen uppdaterades senast den

Länk till den sida som problemet uppkommer på

Beskriv det hinder du har stött på