Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillgänglig­het för
distrikts­­veterinarer­na.se

Distriktsveterinärerna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur distriktsveterinarerna.se uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från distriktsveterinarerna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via formuläret längst ner på sidan. Svarstiden är normalt fyra arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
Skicka ett e-post till webbredaktion@distriktsveterinarerna.se
eller ring 010-122 80 00 Länk till annan webbplats.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid

Komponent

WCAG 2.1

Användning av hjälpmedel

Banners, Google Maps

1.1.1 (A)

Användning av hjälpmedel och uppspelning av ljud

Mediaspelare

1.2.1 (A)

Uppspelning av film med hjälpmedel

Videospelare

1.2.2 (A)

Uppspelning av film med hjälpmedel

Videospelare

1.2.3 (A)

Uppspelning av film med hjälpmedel

Videospelare

1.2.5 (AA)

Navigation med hjälpmedel

Knappar, huvudmeny

1.3.1 (AA)

Inmatning i formulär med hjälpmedel

Formulär

1.3.5 (A)

Användning av små skärmar

Huvudrubrik

1.4.10 (AA)

Navigation

Brödsmula

1.4.3 (AA)

Förstorning av typsnitt

Karusell, kort, banners och brödsmulor.

1.4.4 (AA)

Navigation med tangentbord

Huvudmeny

2.1.1 (A)

Navigation med tangentbord

Hela webbplatsen

2.4.1 (A)

Användning av hjälpmedel

Titel för sidan

2.4.2 (A)

Navigation med hjälpmedel

Knappar, länkar, karusell

2.4.4 (A)

Navigation med tangentbord

Huvudmeny

2.4.7 (AA)

Inmatning i formulär

Formulär

3.2.1 (A)

Användning av hjälpmedel

Hela webbplatsen

4.1.1 (A)

Navigation med hjälpmedel

Informationspanel på mottagning, sökruta

4.1.2 (A)

Användning av hjälpmedel

Filtrering på söksidan

4.1.3 (AA)

Vår ambition är att ha åtgärdat mindre tillgänglighetsproblem senast den 30 september 2021. Större problem ska åtgärdas under 2022. Vi gör löpande kontroller av tillgängligheten efter uppdateringar och underhåll.

Oskäligt betungande anpassning

Distriktsveterinärerna åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet för digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Dokument som är skapat av annan myndighet eller företag och som vi själva inte är upphovsägare till.
  • Dokument som är skapade före 2020-09-23.
  • Videos som är länkade från YouTube uppfyller inte kriterier i WCAG eftersom de skapades tidigare när det inte fanns krav på textning eller syntolkning.
  • Poddar som är länkade från Sound Cloud uppfyller inte kriterier i WCAG eftersom de skapades tidigare när det inte fanns krav på transkribering.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av distriktsveterinarerna.se

Senaste bedömningen gjordes den 20 december 2020.

Webbplatsen publicerades den 2019-05-01.
Redogörelsen uppdaterades senast den .

Kontaktformulär

Länk till den sida som problemet uppkommer på

Beskriv det hinder du har stött på