Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för Distriktsveterinarerna.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för distriktsveterinarerna.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att Distriktsveterinarerna.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AAlänk till annan webbplats.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Videos som är länkade från YouTube uppfyller inte kriterier i WCAG eftersom de skapades tidigare när det inte fanns krav på textning eller syntolkning.
  • Poddar som är länkade från Sound Cloud uppfyller inte kriterier i WCAG eftersom de skapades tidigare när det inte fanns krav på transkribering.
  • Kontrasten mellan text och bakgrund i huvudmenyn är inte tillräcklig. Detta kommer åtgärdas under hösten.
  • Texten i karuseller, kort, banners och brödsmulor förstoras inte om man höjer typsnittet i webbläsaren. Detta kommer åtgärdas under hösten.
  • Markering av vilket element som är fokus är otydligt. Detta kommer åtgärdas under hösten.
  • Kartan i sidfoten saknar övergripande uppmärkning för skärmläsare. Detta kommer åtgärdas under hösten.
  • Sidfoten saknar uppmärkning för skärmläsare. Detta kommer åtgärdas under hösten.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

e-post: webbredaktion@distriktsveterinarerna.se
telefon: 010-122 80 00

Du kan påtala brister i tillgänglighet via vårt kontaktformulär för tillgänglighet

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och apparlänk till annan webbplats publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2020-09-18.