Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Våra priser

DISTRIKTSVETERINÄRERNA

Närbild på en kvinnlig Distriktsveterinär med stetoskop som undersöker en svart tax. Hundens matte står bredvid och lugnar. 

Ditt besök

Vi har möjlighet både till hembesök och att ta emot dig och ditt djur på våra mottagningar runt om i landet –...

Läs mer

Det kostar mer att besöka oss eller få besök av oss under beredskapstid.

Då höjs behandlings-, tim- och inställelseavgifterna med 75%, 100 % eller 125%. Du ser i tabellerna vilka tider som är beredskapstid och hur mycket mer du får betala.

Vid besök där vi kör bil till dig får du betala en bilavgift och en inställelseavgift. Bilavgiften ersätter bilens kostnader. Inställelseavgiften är en restidsavgift och beror på hur lång tid resan tar fram och tillbaka.

Läs mer om bil- och inställelseavgift

Ett besök av eller hos oss kan bestå av många olika behandlingar. Varje behandling har ett fast pris.

För vissa behandlingar, som till exempel rådgivning, tar vi en timavgift i stället för ett fast pris.

Beloppen för timavgifterna är också bestämda. Under beredskapstid kostar det mer att besöka oss. Då höjs behandlings- och timavgifterna med 75, 100 alt 125 %.

Om ditt vårdbehov inte kan vänta och du måste använda våra tjänster akut dagtid på vardagar, tillkommer en särskild avgift. Avgiften gäller för uppdrag som kommer in samma dag, och som kan slutföras innan beredskapstiden börjar. Avgiften gäller alla djurslag.

Avgiften är 525 kronor inkl. moms.

Akuta besök under kvällar, nätter och helger debiteras istället med beredskapstaxa.

Vi tar betalt för de läkemedel vi använder vid besöket och lämnar ut samt för diagnostik som t.ex. prover, röntgen eller ultraljud. Övrigt som t.ex. förbrukningsmaterial och utrustning ingår i priset.

Kontakta din mottagning om du har frågor om vad det kostar. I vårt debiteringssystem har vi aktuella prisuppgifter för läkemedel, produkter och tjänster. Om du köper läkemedel av Distriktsveterinärerna får du betala moms. Om du i stället får läkemedel på recept betalar du inte moms.

För uteblivet besök eller ej avbokat 24 timmar före besöket får du betala en avgift. Detta gäller både på mottagning och besök ute hos kund och avser lantbrukets djur, smådjur, hästar, övriga djur och uppdrag.

Avgiften är 525 kronor inkl. moms.

Har vi hunnit påbörja resan innan du avbokar besöket får du betala aktuell inställelse- och bilavgift. Dessa avgifter blir högre på beredskapstid.

- på alla recept utan veterinärbesök.

Hos Distriktsveterinärerna tas en receptavgift ut på alla recept som förskrivs utan besök.

Avgiften är 210 kronor inkl. moms.

Det är vår förhoppning att du som kund ska känna att du får den service och rådgivning du behöver i samband med en recept förskrivning.

Om receptet också kräver längre rådgivning debiterar vi även för det.

Ibland kan det bli höga kostnader i samband med sjukdom eller skador och det kan vara en trygghet att man vid sådana tillfällen inte behöver bekymra sig över ekonomin utan kan ägna allt fokus på sitt sjuka eller skadade djur.

Avgift för direktreglering 150 kr tillkommer. Avgiften läggs på din räkning och du betalar den till Distriktsveterinärerna i samband med ditt besök.

Läs mer om försäkring och direktreglering

Närbild på en kvinnlig Distriktsveterinär med stetoskop som håller i en journal. 

Om våra priser

Att på förhand säga vad totalpriset för ett besök blir kan vara svårt. Varje åtgärd som veterinären eller...

Läs mer

Vid ett besök får du ett komplett behandlingsbevis som innehåller uppgifter om diagnos, behandlingar, läkemedel, karenstider och råd om hur du ska vårda ditt djur efter behandlingen.

Du kan välja på att få behandlingsbeviset i handen eller via mejl. Om du önskar kan du även få kallelser, påminnelser och provsvar via sms eller mejl.

Tänk på att du som bokar besöket, är beställare av tjänsten och därmed betalningsansvarig.

Om du redan är kund hos oss finns du i vårt kundregister. För att vi ska kunna ha en säker journalföring behöver vi ditt person- eller organisationsnummer.

Eventuellt kan vi behöva komplettera eller registrera dina uppgifter på nytt. För att kunna hantera journaler, remisser, provsvar, kallelser och sms elektroniskt (GDPR) behöver vi ditt godkännande. Det frågar vi dig om vid första besöket.

Journal­uppgifter

Journalen följer djuret, vilket ger dig och oss bättre möjlighet till djurets historik. Om du ska sälja ditt djur och vill att den nya ägaren ska få tillgång till djurets journal behöver du lämna ett medgivande.

Vid besök hos oss eller vid hembesök är det kortbetalning som gäller, för lantbrukare och näringsidkare finns möjlighet att få faktura.

Du kan betala med alla kort utom American Express och Diners.

Direktreglering

Vi erbjuder direktreglering, mer information finns HÄR

Betalningsansvar

Du som beställer besöket av eller hos oss är också den som ska betala för utfört arbete. Är du under 18 år ska dina föräldrar eller annan myndig person åta sig betalningsansvaret.

Fakturering

Du som är lantbrukare eller annan näringsidkare har vi möjlighet att fakturera.

Avtalskunder har möjlighet att få månadsfaktura. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Om fakturan inte betalas i tid skickas en betalningspåminnelse med påminnelseavgift på 60 kr. Försenas betalningen ytterligare tillkommer kostnader för inkasso och dröjsmålsränta.

Distriktsveterinärerna som är en del Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med t ex besök. Uppgifterna används för ändamålen, behandlingar, information, intygsskrivning, ekonomihantering, djursjukdata, statistik och uppföljning. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtalet med dig.

Läs mer om personuppguftspolicy

Distriktsveterinärerna får normalt inte lämna ut uppgifter ur en journal utan uppdragsgivarens, dvs. beställarens, samtycke om uppgifterna har förts in i journalen som en följd av ett uppdrag, så kallad uppdragssekretess.

Denna form av sekretess är mycket sträng och ger ett skydd åt uppgifterna som motsvarar det skydd som uppstår hos privata veterinärer.

Läs mer om sekretess i uppdragsverksamhet

Veterinärer, obs punkt 5 gäller all djurhälsopersonal, är skyldig att anmäla vissa förhållanden till myndigheter. När en sådan skyldighet gäller bortser Distriktsveterinärerna från eventuell sekretess som kan gälla för de uppgifter som ska ingå i anmälan.

Läs mer om anmälningsskyldighet

Närbild på en kortterminal och en kvinnlig Distriktsveterinär som tar betalt i bakgrunden. 

Prislistor

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Därför gäller vår...

Läs mer

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar.

Prislistan är inklusive moms och uppdaterad mars 2023, länk till prislista för hund

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar.

Prislistan är inklusive moms och uppdaterad mars 2023, länk till prislista för katt

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar.

Prislistan är inklusive moms och uppdaterad mars 2023, länk till prislista för kanin

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar.

Prislistan är inklusive moms och uppdaterad mars 2023, länk till prislista för häst

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar.

Prislistan är inklusive moms och uppdaterad mars 2023, länk till prislista för produktionsdjur