Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Abortering hund

1 900 kr

Om dräktigheten är oönskad finns möjlighet att avbryta dräktigheten (framkalla abort) genom medicinsk behandling . Ett hormonpreparat ges i injektionsform med 24 timmars mellanrum. Båda besöken ingår i priset. Kostnaden för läkemedel tillkommer, priset varierar utifrån hundens vikt.

Cirkapris, läkemedelskostnad för hund, med en vikt mellan 10- 30 kilo | 1400 kr - 3 500 kr


Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket