Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Avgift för resa alla djurslag

Vid besök där vi kör bil till dig får du betala en bilavgift och en inställelseavgift. Bilavgiften ersätter bilens kostnader. Inställelseavgiften är en restidsavgift och beror på hur lång tid resan tar fram och tillbaka.