Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Avhorning produktionsdjur

Avhorning ungt djur upp till 3 månader 150 kr
Läkemedel tillkommer.

Avhorning ungt djur 3-6 månader 263 kr
Läkemedel tillkommer.

Avhorning vuxet djur 1 100 kr
Läkemedel tillkommer.

Avhorning och kastration ungt djur upp till 3 månader 319 kr
Läkemedel tillkommer.

Avhorning och kastration ungt djur 3-6 månader 432 kr
Läkemedel tillkommer.

Djurägaravhorning ungt djur upp till 3 månader 88 kr
Djuret avhornas av djurhållaren. Läkemedel tillkommer.

Djurägaravhorning samt kastration ungt djur upp till 3 månader 294 kr
Djuret avhornas av djurhållare och kastreras av veterinär. Läkemedel tillkommer.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket