Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

En säker start gris

- fler ska överleva!

Distriktsveterinärerna erbjuder ett målriktat program till dig som gärna vill ha minskad spädgrisdödlighet och vem vill inte det?

Spädgrisdödligheten måste reduceras om du vill ha en lönsam grisproduktion. I många besättningar är spädgrisdödligheten den största orsaken till att antal avvanda grisar per årssugga ligger för lågt.

En säker start, är ett målriktat program som sätter fokus på olika
områden för att minska spädgrisdödligheten. Varje besök i programmet belyser ett speciellt område:

  1. Förberedning/drift av grisningsavdelningen.
  2. Grisningen.
  3. Hantering av nyfödda I (råmjölk, kullutjämning, amsuggor).
  4. Hantering av nyfödda II (kullbyte, uppsamling, minsta amma).
  5. Daglig tillsyn (sjukdom/behandling, rutinåtgärder.
  6. Foder, mjölkproduktion.

Vid varje besök värderas läget i besättningen och förslag till förbättringar diskuteras.

Distriktsveterinärerna erbjuder som en del av programmet att genomföra en undersökning av orsakerna till varför grisarna dör. Obduktion av 50–100 grisar sker i besättningen. Resultaten samlas och redovisas i ett diagram för att ge en bra överblick över orsakerna.

Kom ihåg att obduktion av enskilda grisar aldrig ger en bild av vad som ligger bakom en hög
spädgrisdödlighet!

Mer info och kontakt | GRIS

GrisTeam

Distriktsveterinärerna har ett GrisTeam med veterinärer i hela Sverige.
GrisTeam jobbar tätt tillsammans för att utveckla och förbättra vår service. Vi ger dig svar på dina frågor och framdrift i den besättningshälsa och ekonomi och tar hand om ett bra djurskydd och låg medicinanvändning.

Är du intresserad av Besättningsservice Gris eller har du några frågor? Välkommen att kontakta din besättningsveterinär.

Överveterinär Gris
Louise Hägg Grönborg
Tel. 010-1228018
Mejl. Louise.Hagg.Gronborg@distriktsveterinarerna.se

Affärsområdeschef för produktionsdjur
Carolina Pettersson
Tel. 010-122 80 93
Mejl. carolina.pettersson@dv.sjv.se

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket