Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Förlossning hund och katt

Pris från 2 390 kr - 3 500 kr

Vissa av våra åtgärder delas in i nivåer. Nivåerna grundar sig på våra behandlingsriktlinjer, fallets komplexitet och den kompetens som krävs.

Prisintervallet avser kontroll av förlossningsstatus, medicinsk behandling under tidsbegränsad eller längre tid, och är prissatt i 2 olika nivåer. Läkemedel tillkommer.

Om avkomman är frisk journalförs båda individer på moderns journal. Om avkomman inte är frisk görs en egen journal med debitering för avkomman.

Kombineras ibland tillsammans med

Kejsarsnitt HUND 17 860 kr
Kejsarsnitt i samband med förlossningskomplikation

Kastration i samband med kejsarsnitt HUND 3 170 kr
Kastration i samband med förlossningkomplikation. Till priset kommer kostnaden för kejsarsnitt.

Kejsarsnitt KATT 11 100 kr
Kejsarsnitt i samband med förlossningskomplikation

Kastration i samband med kejsarsnitt KATT 1 090 kr
Kastration i samband med förlossningkomplikation. Till priset kommer kostnaden för kejsarsnitt.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket