Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Förlossning produktionsdjur

Pris från 650 kr - 2 390 kr

Vissa av våra åtgärder delas in i nivåer. Nivåerna grundar sig på våra behandlingsriktlinjer, fallets komplexitet och den kompetens som krävs.

Prisintervallet avser livmoderomvridning och förlossningshjälp från normalläge, till enklare eller mer omfattande fellägen och är prissatt i 3 olika nivåer. Läkemedel tillkommer.

Kombineras ofta tillsammans med

Fetotomi/embryotomi* 1 | 1 090 kr
Fetomi upp till två snitt. Debitering för förlossningshjälp i nivå 2-3 tillkommer.

Fetotomi/embryotomi* 2 | 1 740 kr
Fetomi mer än två snitt. Debitering för förlossninghjälp i nivå 2-3 tillkommer.

Kejsarsnitt | 6 230 kr
Kejsarsnitt. Priset avser själva operationen och kostnader för eventuella undersökningar och behandlingar som görs utöver kejsarsnittet tillkommer.

*Vid komplicerade fellägen kan veterinären också vara tvungen att använda en speciell trådsåg för att utföra s.k. fetotomi/embryotomi. Det innebär att en kalv som inte går att lägerätta, delas av inne i kon, så att det döda fostret därefter kan förlösas.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket