Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Grundavgift häst

740 kr

Vid behandling av sjuka djur inleder vi alltid vår debitering med en grundavgift och lägger sedan till passande åtgärdsavgifter - en eller flera - beroende på åkomma. Kombinationen av åtgärder och behandlingar utgör det totala priset för den behandling ditt djur får.

Grundavgiften täcker in, förutom administrativa arbetsuppgifter som journalskrivning, ev. receptförskrivning och ev. remiss, även en översiktlig bedömning av djuret för att avgöra vilka ytterligare undersökningar och åtgärder som behövs, utifrån djurets symptom eller sjukdomsproblematik.

Grundavgiften är att likställa med en start-, klinik- eller patientavgift och innehåller ingen behandling eller undersökning av djurets specifika problematik.

Priset ovan utgör ett pris på en specifik åtgärd eller behandling och kan kombineras tillsammans med flera andra olika åtgärder.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket