Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Hälta häst

Hältundersökning 1 | 1 620 kr
Enklare hältundersökning med tydlig frågeställning eller problematik eller enkelt återbesök för kontroll av påbörjad behandling.

Hältundersökning 2 | 2 480 kr
Hältundersökning eller återbesök för rörelsekontroll i 1-2 gångarter, böjprov samt longering kan vara aktuella. Läkemedel tillkommer. Eventuella bedövningar och specifika behandlingar, exempelvis behandling av led, tillkommer.

Hältundersökning 3 | 4 010 kr
Hältutredning vid otydlig, svårdefinierad eller återkommande, kronisk eller svåravläkt hälta. Kan utgöras av både ett första besök eller återbesök. Läkemedel tillkommer. Eventuella bedövningar och specifika behandlingar, exempelvis behandling av led, tillkommer.  Vid rid- eller körprov tillkommer kostnader.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket