Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Lagning av tand häst och kamleider

Pris från 4 100 kr - 8 880 kr

Vid skador på tänder kan tanden antingen behöva rotfyllas eller dras ut (extraheras). Lagning av tänder utförs endast på ett fåtal av Distriktsveterinärernas mottagningar - kontakta din närmaste Distriktsveterinär för mer information!

Denna åtgärd delas in i 3 nivåer. Nivåerna grundar sig på våra behandlingsriktlinjer, fallets komplexitet och den kompetens som krävs. Lugnande läkemedel ingår

Munhåleundersökning samt eventuellt andra åtgärder tillkommer i priset.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket