Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Narkos alla djurslag

Pris från 1 090 kr - 6 010 kr

Narkos är ett enklare ord eller beskrivning för generell anestesi, som betyder att man med hjälp av olika läkemedel skapar ett tillstånd av medvetslöshet och smärtfrihet. Det finns olika sätt att utföra anestesi, och val av metod utformas specifikt efter djurets förutsättningar och vilken typ av ingrepp som skall göras.

I våra priser för operationer och tandvård ingår kostnaden för narkos. Ibland finns det behov av att kunna söva ett djur även vid andra åtgärder, tex vid behandlingar av smärtsamma sårskador och då tillkommer kostnad för narkos.

Narkos 1 | 1 090 kr
Mycket korta narkoser inklusive tiden för förberedelser och premedicinering.

Narkos 2 | 2 730 kr
Ordinär narkos inklusive tiden för förberedelser och premedicinering.

Narkos 3 | 6 010 kr
Används för längre narkoser inklusive tiden för förberedelser och premedicinering.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket