Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Nybildning operation häst

Pris från 3 170 kr - 11 100 kr

Vissa av våra åtgärder delas in i nivåer. Nivåerna grundar sig på våra behandlingsriktlinjer, fallets komplexitet och den kompetens som krävs.

Priset avser operation/borttagande av olika typer av vävnadsförändringar och är prissatt i 3 olika nivåer och utförs stående under sedering.

På våra mottagningar i Vännäs och på Gotland har vi möjlighet att göra mer avancerade operationer under full narkos - kontakta dem för mer information!

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket