Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Kirurgi och ortopedi häst operation häst

Pris från 1 090 kr - 39 720 kr

Hos Distriktsveterinärerna i Vännäs och på Gotland har vi möjligheter att utföra mer avancerade operationer under narkos, bland annat ortopedi.

Vi utför och åtgärdar till exempel artroskopi, kastration av kryptorkid och struppipning. Vilka operationer som utförs kan över tid variera, beroende på resurser och kompetens. Kontakta oss för en förfrågan och prisuppgift.

Våra operationer delas in i nivåer. Nivåerna grundar sig på våra behandlingsriktlinjer, fallets komplexitet och den kompetens som krävs.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket