Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Öron hund och katt

Pris från 650 kr - 1 090 kr

Vissa av våra åtgärder delas in i nivåer. Nivåerna grundar sig på våra behandlingsriktlinjer, fallets komplexitet och den kompetens som krävs.

Åtgärden är prissatt i 2 olika nivåer där nivå 1 avser uppföljande kontrollbesök och nivå 2 undersökning och behandling av öroninflammation alternativt spolning av öronen. Läkemedel tillkommer.

Behandling av öroninflammation och spolning vid samma besök 2 180 kr

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket