Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Provtagning alla djurslag

Blodprov 550 kr
Blodprov. Vid upprepad provtagning under samma dag debiteras en avgift per provtagningstillfälle. Analyskostnad tillkommer.

Blodanalys 440 kr
Labratorieanalys av tagna prov. Prov kan analyseras i flera olika grupper och kombinationer utifrån vilka värden man vill mäta. Vi debiterar en avgift per analysgrupp och det sammanlagda priset för analysen kommer därför att variera.

Internt prov 760 kr
Övrig provtagning (utöver blodprov) och laboratorieanalys/utvärdering av exempelvis urin, cellmaterial, parasiter, blodtryck, nässköljsprov, bukpunktat etc. Gäller även inlämnat prov. Vi debiterar en avgift för varje provtyp, det sammanlagda priset kan därför variera om det behövs fler än ett prov.

Externt prov 550 kr
Övrig provtagning (utöver blodprov) som skall skickas till externt labb för analys. Till exempel urin, cellmaterial, vävnadsprov, parasiter, blodtryck, nässköljsprov, bukpunktat, etc. I kostnaden ingår provtagningen, preparering samt utvärderingen av provet. Kostnaden för analys på externt labratorium tillkommer.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket