Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Recept hund

För att kunna behandla ditt djur, behöver vi undersöka hunden innan vi startar en behandling och av det skälet sker receptförskrivning vanligtvis inte per telefon eller utan besök. Detta är reglerat enligt lag.

Undersökning inför recept 550 kr
Avgift för undersökning och receptförskrivning till friska djur, till exempel antiparasitära läkemedel, p-piller till katt.

Recept 250 kr
Avgift för kortare konsultation och receptförskrivning, där receptet inte ingår eller ingått i redan påbörjad behandling. Till exempel förlängning av recept. Vid behov av längre eller omfattande rådgivning, debiteras detta extra.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket