Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Sår eller böld häst

Pris från 940 kr - 4 810 kr

Vissa av våra åtgärder delas in i nivåer. Nivåerna grundar sig på våra behandlingsriktlinjer, fallets komplexitet och den kompetens som krävs.

Åtgärden är prissatt i 4 olika nivåer där nivå 1 avser sår som behandlas men inte sys. Nivån avser också mindre och ytliga hudinflammationer eller borttagning av svallkött (ärrvävnad) i mindre omfattning. Nivå 2 och 3 gäller små till medelstora eller flera sår och som kan involvera djupare strukturer än hud eller underhud och som kan komma att kräva dränering med dränslang. Nivå 4 avser flera eller störe djupare eller kontaminerade sår eller där det finns behov av tidskrävande åtägrder som debridering, dvs upprensning av sår. Läkemedel tillkommer.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket