Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Seriebehandling alla djurslag

Seriebehandling 260 kr
Pris per tillfälle för seriebehandling som utgör en del i en pågående behandling*. Priset för läkemedlet tillkommer.

Det finns behandlingar som består av upprepade injektioner. För att få dessa att fungera väl i praktiken och för att säkerställa att djuren får en bra och regelbunden uppföljning behöver man regelbundet träffa en veterinär för en uppföljande undersökning. Syftet är att säkerställa att behandlingen fungerar som den är tänkt, samt att snabbt kunna fånga upp eventuella problem, och i så fall tillsammans med dig som djurägare tidigt kunna justera och diskutera eventuella förändringar i planen framåt för ditt djur. Intervallet kan variera utifrån djuret sjukdomsproblematik.

Prisexempel på besök med uppföljning

Besök med mycket enkel uppföljning vid seriebehandling 1 000 kr
Besök till veterinär med mycket enkel status och uppföljning samt injektion av läkemedel.

Besök med undersökning vid seriebehandling 1 940 kr
Besök med status och en mer ingående undersökning för uppstart eller uppföljning av pågående behandling samt injektion av läkemedel. Andra åtgärder som uppföljningen kan kräva - exempelvis provtagning och eller annan diagnostik, tillkommer till priset .

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket