Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tandextraktion kanin och övriga smådjur

Pris från 5 850 kr - 12 050 kr

Vissa av våra åtgärder delas in i nivåer. Nivåerna grundar sig på våra behandlingsriktlinjer, fallets komplexitet och den kompetens som krävs.

Priset ovan avser extraktion/kronamputation av tänder.

Priset på tandvård varierar utefter vilket behov av tandvård din kanin har och är prissatt i 4 olika nivåer. Är behovet omfattande kan tandvården behöva delas upp på flera besök. Priserna i spannet som anges gäller per besök och behandlingstillfälle. Narkos och läkemedel ingår, samt röntgen och vid behov rengöring av tänder.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket