Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Ultraljud alla djurslag

Ultraljud 0 - 740 kr
Enkel snabb bedömning av sjuklig förändring eller organstruktur, tex böld eller svullnad.

Ultraljud 1 - 1 300 kr
Ultraljud av enstaka organ (exklusive hjärta), sena eller vävnad.

Ultraljud 2 - 1 970 kr
Ultraljud buk på smådjur, eller led på häst.

Ultraljud 3 - 2 630 kr
Mer specifik, omfattande eller tidskrävande ultraljudsundersökning, till exempel buk på häst eller hjärtultraljud på smådjur

Ultraljudsguidning 1 090 kr
Ultraljudsguidning vid injektion. Priset tillkommer andra genomförda åtgärder.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket