Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Undersökning, behandling häst

Pris från 940 kr - 4 810 kr

Vissa av våra åtgärder delas in i nivåer. Nivåerna grundar sig på våra behandlingsriktlinjer, fallets komplexitet och den kompetens som krävs.

Nivåerna för undersökning/behandling är prissatt i 4 olika nivåer. Dessa åtgärdsavgifter använder vi för undersökningar, behandlingar och diagnostik där våra mer specifika prismallar inte passar.

Prisintervallet avser i den lägsta nivån en allmän klinisk undersökning och bedömning och enklare behandling, till i nivå 4, gälla mer omfattande och tidskrävande behandlingar och undersökningar av sjuka djur. Läkemedel tillkommer.

En vanlig kombination av avgifter är grundavgift samt en undersökning i nivå 1 för att undersöka och bedöma behovet av vård, och sedan till detta lägga till en eller flera specifika åtgärder som till exempel röntgen, provtagning eller annan åtgärd.

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket