Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

URINSTOPP | katt

Urinstopp 1 | 1 430 kr

Undersökning och cystocentes dvs. en så kallad blåspunktion för att få ett sterilt urinprov eller tömma en överfylld urinblåsa.

Urinstopp 2 | 4 470 kr

Undersökning och cystocentes dvs. en så kallad blåspunktion för att få ett sterilt urinprov eller tömma en överfylld urinblåsa, samt lugnande läkemedel eller kort narkos, undersökning av urin på lab samt spolning och vid behov infusion (vätsketerapi)

Det specifika djurets situation eller problem kan påverka priset

Priserna på vår webbplats gäller i normalfallet och när det är en okomplicerad sjukdomsbild. Besök med djur som har komplexa skador eller tillstånd som försvårar ett ingrepp eller innebär en ökad risk, kan tyvärr blir dyrare än det pris som står här på webbplatsen. I vissa fall kan det tillkomma avgifter, till exempel beredskapstaxa eller resekostnader. Vårt mål är att all information skall vara aktuell och korrekt, men ibland blir det fel. Prisjusteringar sker löpande och vi reserverar oss därför för prisförändringar och eventuella felskrivningar.

Faktorer som påverkar den totala kostnaden för besöket