Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Personuppgifts­policy

Distriktsveterinärerna som är en del Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med t ex besök. Uppgifterna används för ändamålen, behandlingar, information, intygsskrivning, ekonomihantering, djursjukdata, statistik och uppföljning. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtalet med dig.

Distriktsveterinärerna kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Personuppgifterna delas endast med andra myndigheter när det följer av lagstiftning.

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss, om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på distriktsveterinarerna@jordbruksverket.se. Du når vårt dataskyddsombud på 036-15 50 00.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ge in klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.