Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Bil- och inställelseavgift

Vid besök där vi kör bil till dig får du betala en bilavgift och en inställelseavgift. Bilavgiften ersätter bilens kostnader. Inställelseavgiften är en restidsavgift och beror på hur lång tid resan tar fram och tillbaka.

Om ditt djur behöver behandlas på mottagningen under beredskapstid tar vi ut bilavgift och inställelseavgift. Det beror på att veterinären inte har jour på mottagningen utan beredskap i hemmet. Under beredskapstid är avgifterna högre.

Bilavgift

Bilavgiften ersätter oss för kostnader för att nyttja våra bilar. Oavsett hur långt vi kör är bilavgiften 420 kr inkl. moms.

Inställelseavgift normal tid (vardagar 8-17)


Använd tid

Pris inklusive moms

Alternativ 1


Inställelse första 30 minuter

460 kr

Efter de första 30 minuterna per påbörjade 15 minuter

230 kr

Reducerad inställelseavgift

När vi reser till akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel debiterar vi maximalt 45 minuters restid.