Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Bil- och inställelseavgift

Vid besök där vi kör bil till dig får du betala en bilavgift och en inställelseavgift. Bilavgiften ersätter bilens kostnader. Inställelseavgiften är en restidsavgift och beror på hur lång tid resan tar fram och tillbaka.

Åker vi till flera kunder på samma plats delas kostnaden mellan kunderna. Om ditt djur behöver behandlas under beredskapstid och veterinären åker bil till mottagningen tar vi ut bilavgift och inställelseavgift. Under beredskapstid är avgifterna högre.

När du som kund besöker våra mottagningar på beredskapstid, tillkommer bil- och inställelseavgift för veterinärens resa till mottagningen.

Bilavgift

Bilavgiften ersätter oss för kostnader för att nyttja våra bilar. Oavsett hur långt vi kör är bilavgiften 380 kr.

Inställelseavgift normal tid (vardagar 8-17)


Använd tid

Pris inklusive moms

Första 30 minuter

440 kr

Varje påbörjad 15 minutersperiod efter första halvtimmen

148 kr

Reducerad inställelseavgift

När vi reser till akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel debiterar vi maximalt 45 minuters restid.