Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Uteblivet besök

För missat besök på mottagningen eller ute hos dig som inte avbokats dagen före besöksdagen får du betala en avgift.

För besök hos dig, som inte avbokats innan vi har kommit fram till överenskommen plats, får du betala en avgift:

  • 342 kr inkl. moms för lantbrukets djur
  • 409 kr inkl. moms för smådjur, hästar, övriga djur och uppdrag.

Har vi hunnit påbörja resan innan du avbokar besöket får du betala aktuell bilavgift. Dessa avgifter blir högre på beredskapstid.