Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Uteblivet besök

För uteblivet besök eller ej avbokat 24 timmar före besöket får du betala en avgift. Detta gäller både på mottagning och besök ute hos kund och avser lantbrukets djur, smådjur, hästar, övriga djur och uppdrag.

Avgiften är 525 kronor inkl. moms.

Har vi hunnit påbörja resan innan du avbokar besöket får du betala aktuell inställelse- och bilavgift. Dessa avgifter blir högre på beredskapstid.