Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Prislista | HUND

Distriktsveterinärerna jobbar för att du enkelt ska veta vad vanliga ingrepp kostar. Prislistan är uppdaterad mars 2020.

  • Tandvård | undersökning, rengöring och plan för eventuell fortsatt vård | 3.000 kr
  • Tandvård och borttagning av upp till fem enklare tänder | 5000 kr
  • Tandextraktion 1 | borttagning av 1 fast tand | 6.300kr
  • Tandextraktion 2 | borttagning av 2-10 tänder | 8.300 kr
  • Tandextraktion 3 | borttagning av 11 eller fler tänder| 10.300 kr
  • Tandextraktion mjölktand | borttagning av 1-2 tänder | 3.500 kr
  • Tandextraktion mjölktand | borttagning av 3 eller fler tänder | 5.000 kr

Priserna gäller per besök. Krävs fler besök debiteras varje enskilt besök enligt samma prislista.

I priserna ingår narkos, läkemedel och alla moment som krävs för att utföra ingreppet, inklusive eventuell röntgen och rengöring vid behov.

  • Vaccination | ungt djur upp till 6 månaders ålder | 300 kr*
  • Vaccination | djur äldre än 6 månaders ålder | 450 kr*

*Samma pris oavsett vaccinsort

  • ID-märkning | pris per djur | 300 kr

  • Kloklippning | sedering tillkommer | 200 kr
  • Kloklippning - klippkort | fem kloklippningar betala för fyra | 800 kr

  • Tovutredning/klippning | sedering tillkommer | 900 kr
  • Tovutredning/klippning - omfattande | sedering tillkommer | 1800 kr

  • Besiktning av ungt djur | pris per djur upp till 6 månaders ålder | 300 kr
  • Besiktning av äldre djur | pris per djur över 6 månaders ålder | 900 kr
  • Besiktning, vaccination och ID chip | pris per djur upp till 6 månaders ålder| 700 kr

  • Dräktighetsundersökning med ultraljud eller röntgen | 900 kr

  • Kastrering av hanhund | 4.000 kr *
  • Kastrering av hanhund - kemisk | läkemedel tillkommer | 1.000 kr
  • Kastrering av tik | 7.000 kr*

*Krage, bandage och provtagning kan tillkomma.

  • Röntgen ED (digital) | 1.575 kr (SKK avgiften på 325 kr tillkommer)
  • Röntgen HD (digital) | 1.575 kr (SKK avgiften på 325 kr tillkommer)
  • Röntgen HD/ED (digital) | 1.925 kr (SKK avgiften på 475 kr tillkommer)

  • Sedering | lugnande | 500 kr

  • Pass | utfärdande för smådjur | 900 kr
  • Intyg och ev. avmaskning | resa till Norge, Finland mfl länder | 300 kr (kostnad för läkemedel tillkommer)

  • Avlivning | kostnad för kremering tillkommer | 1.300 kr

Priset avser avlivning på mottagningen. Pris för kremering, kontakta din mottagning.