Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Kastration | UNGHINGST

Någon gång på våren eller på hösten, beroende på var i landet du bor, så är det dags för kastrering av unghingstar.

Vi Distriktsveterinärer utför stående kastration på din unghingst hemma i ditt stall. När du har bokat tid för din unghingst, så är det några saker du behöver tänka på och planera för innan din veterinär kommer. En stående kastration medför en ökad risk för komplikationer jämfört med kastration på klinik med nedsövning. Det är viktigt att du tar del av veterinärens instruktioner och noga följer dessa före, under och efter kastrationen.