Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Vaccination | HÄST

Distriktsveterinärerna arbetar med förebyggande hälsovård och en stor del av det arbetet handlar om att förebygga och undvika olika sjukdomar. Ett bra vaccinationsprogram är ett måste om du vill tävla med din häst men är också att rekommendera om du vill undvika onödigt lidande och spridning av sjukdomar mellan hästar. Planerar du att ta föl på ditt sto, behöver du se över vaccinationsskyddet i god tid före betäckningssäsong. Likaså vid kastrering av hingst.