Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Besiktning | KANIN

En besiktning består av en noggrann klinisk undersökning där eventuella avvikelser noteras i ett besiktningsintyg. Besiktningen görs vanligtvis vid försäljning, överlåtelse eller om man ska ändra sina försäkringsvillkor.

En besiktning består av en noggrann klinisk undersökning där eventuella avvikelser noteras i ett besiktningsintyg. Besiktningen görs vanligtvis vid försäljning, överlåtelse eller om man ska ändra sina försäkringsvillkor. Vi följer rådande riktlinjer från Veterinärförbundets normgrupp, vilket bland annat innebär att vi noterar avvikelser oavsett vilken ras djuret tillhör, och inte använder uttrycket ”normalt för rasen”.

PRIS | Besiktning kanin

Besiktning kanin och små smådjur | ungt djur

Pris per djur. Gäller djur upp till 6 månaders ålder | 550 kr

Besiktning kanin och små smådjur | vuxet djur

Pris per djur. Gäller djur över 6 månaders ålder | 1.010 kr