Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Seminverksamhet häst

Vi har seminkompetens för sto och utför gynekologiska kontroller och dräktighetsundersökningar med ultraljud.

Vi är sedan mer än tio år verksamma som ansvariga veterinärer vid Stall Phems seminstation i Årekärr, Billdal.

Vi finns på plats förmiddagar - måndag, onsdag, fredag under hela seminsäsongen.

Seminstationens egna avgifter tillkommer - kontakta Stall Phem, Ruth Börjesson för mer information 0736-874535

Vi utför även gynekologiska/dräktighetsundersökningar på vår hästmottagning i Kungsbacka eller hemma i stallet i mån av tid. Ring och boka tid 010-122 94 60

Priser se nedan, resa till stallet tillkommer.

  • Säsongsavgift - 4326kr
    • Ingår: minst 3 brunster inkl dräktighetsundersökningar + en bilavgift och inställelseavgift/sto.
  • Bakteriologiskt prov från livmoder som ej skickas till lab - 760kr
  • Engångsundersökning - 1060kr
  • Sedering inkl läkemedel - 590kr

Övriga ev läkemedel tex antibiotika och andra behandlingar tex tvillingklämning debiteras separat. Alla priser är inklusive moms.

Hos oss kommer ni för undersökning med ert sto måndagar, onsdagar och fredagar då veterinär är på plats. Vid undersökningen används ett ultraljud rektalt för att bedöma stoets äggstockar med avseende på folliklarnas storlek och tillväxthastighet samt graden av svullnad i stoets livmoder. Äggstockarna producerar folliklar som i dagligt tal kallas för ägg, och svullnaden i livmodern kallas för ödem. Tillsammans med livmodertappens öppenhet, färgen på vulvaslemhinnan och andra synliga brunsttecken beslutas om ditt sto är i brunst och redo för insemination. Vårat mål är att försöka seminera ditt sto så nära före ägglossning som möjligt, ägglossning är samma sak som ovulation. Det är efter follikeln ovulerat som ägget möter spermien i äggledaren, befruktning sker och sedan förs embryot ner i livmodern. Bakterieprover tas om det finns indikationer på det som svår fölning, kvarbliven efterbörd eller att stoet kastat under föregående dräktighet.

I början av säsongen, februari till mars, finns en sk övergångsperiod där många ston kan visa brunst som inte leder till ägglossning. Bästa tiden för betäckning är i regel under maj till juni, det viktigaste är att ditt sto brunstar regelbundet efter övergångsperioden. Börja därför tidigt på året anteckna brunstsymtom för att kunna följa hennes brunstcykel. Det finns viss svårighet i att förutse biologiska händelseförlopp som styrs av hormoner. Ibland följer inte brunsten det vanliga mönstret med tanke på hur mycket folliklarna växer till, och svullnadsgrad i livmodern, utan stor individvariation kan förekomma.

Att komma med sitt sto till seminstationen innebär att olika hästar träffas vilket alltid medför en ökad risk för smittspridning. Det är viktigt att ditt sto inte visar några symptom på smittsam sjukdom och att det inte funnits tecken på smitta i hemmastallet de senaste 3 veckorna, allt enl hästägarförsäkran. Kontakta oss gärna om du är orolig för smittsam sjukdom hos ditt sto eller föl.

Vid undersökningar rektalt och vaginalt finns alltid en viss risk för skador på stoet, varför stressade och nervösa ston kan behöva få lugnande eller bremsas för att undersökningen ska gå lugnt till.

Undersökningar som krävs kan också medföra en infektionsrisk vilket man som djurägare bör känna till.

I samband med ditt första besök hos oss måste uppgifter till den som är betalningsansvarig lämnas till oss.

Om ditt sto har betäckts/seminerats på en annan seminstation tidigare - se då till att du har tillgång till all dokumentation från tidigare säsonger. Detta är till stor hjälp då man kan se hur hennes brunster har fortlöpt tidigare år.

Veterinärundersökningarna sker på måndagar, onsdagar och fredagar, och då görs en för dagen aktuell bedömning om ditt sto är redo för inseminering och om sperma ska beställas från hingststation. Bedömningen inför beställning av sperma blir alltid svårare på fredagar då det löper över en helg då det blir en extra dag att ta hänsyn till.

Då sperman efter beställning ska transporteras till seminstationen, insemineras alltså ditt sto på tisdag, torsdag eller lördag.

Vi seminerar med kyld färsk transportsperma (TAI) och färsk sperma (AI), men har inte möjlighet att erbjuda seminering med fryst sperma. Enligt svensk lag ska ston undersökas av veterinär innan seminering. Seminering av ston får utföras av utbildade seminassistenter efter delegering av den veterinär som är ansvarig för seminstationen.

När ditt sto bedöms vara redo för inseminering sker inseminering dagen efter undersökningen, sedan vill vi att du kommer med ditt sto dagen efter inseminering för en ovulationskontroll. Vi följer stona i deras brunst, undersöker och seminerar varannan dag fram till ovulation. Från sista inseminationsdag räknas sedan ca 17 dagar, då den första dräktighetsundersökningen görs.

Dubbelovulation och tvillingdräktighet

Om ditt sto har ovulerat två folliklar, ägglossat två ägg, finns det risk för att båda folliklarna befruktas och att ditt sto blir dräktigt med tvillingar. En tvillingdräktighet tillåts inte fullföljas av etiska skäl. Ston har ett mycket kraftigt värkarbete och en tvillingfödsel är därför inte försvarbart med den stora komplikationsrisk som föreligger vid förlossningen. Därför vill vi dräktighetsundersöka dessa ston med ett kortare intervall, redan vid dag 14 från sista inseminering. Om ditt sto skulle vara dräktig med tvillingar utförs en manuell åtgärd där stoet först ges lugnande och fosterblåsorna förs isär ifrån varandra. Därefter läggs ett tryck över den fosterblåsa som ligger mest lämpligt till, alternativt den som ser minst ut, om vi har möjlighet att välja. Trycket hålls konstant tills det att fosterblåsan kollapsar, vilket är ett svårt arbete som kräver tålamod och precision. Åtgärden behöver följas upp för att se att den lyckas.

Dessa ston följs och undersöks i regel några extra tillfällen. Även hormonell abortering är ett alternativ – då försvinner båda fosterblåsorna och en ny brunstcykel startas.

Om ditt sto inte blir dräktigt följs hon med undersökningar in i en ny brunst. Vi har som rutin att ta ett bakterieprov från livmodern inför den nya insemineringen.

Bakterier i livmodern

Bakterieprov tas från livmodern vid indikation som exempelvis om stoet har anatomiska avvikelser eller inte blir dräktig. Om det finns bakterier i livmodern kan stoet behandlas samtidigt som hon semineras, så den kommande brunsten hoppas inte över utan semineras enligt vanlig rutin. Det tas väldigt sällan bakterieprov efter att stoet blivit seminerat då de bakterier som eventuellt hittas kan vara tillfälliga och inte en sjukdomsorsakande infektion av livmodern.

Om ditt sto konstaterades dräktig vid den första dräktighetsundersökningen ca 17dgr efter sista inseminering, så är vanligtvis nästa undersökning runt 30 dagar då veterinären undersöker att fostret vuxit som det ska och kan se fostrets hjärtslag. Därefter kontrolleras stoet igen efter dag 40 om du vill teckna en fosterförsäkring som kräver dräktighetsintyg från oss. För det mesta undersöks sedan stoet beroende på hur betalning till hingsthållaren ser ut, men vanligen på dygn 60 och/eller dygn 90.

Hormoner och förfaranden

Det finns även ston som samlar på sig vätska som lägger sig inuti livmodern, till skillnad från ödemet som ligger i livmoderväggen. Antingen samlar de på sig vätska under sin egen brunst eller så reagerar stoet på sperman, oftast på spädningsvätskan som används till att späda och konservera sperman. Då kan stoet behöva sköljas med koksalt för att hjälpa till att evakuera vätskan, samt att hon skickas med det sammandragande hormonet Oxytocin hem, som hon ska ha 2-4ggr/dag, beroende på vad veterinären bedömer lämpligt.

I slutet på seminsäsongen faktureras du som stoägare en veterinäravgift från Distriktsveterinärerna och en stationsavgift från seminstationen.