Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Praktisk information för dig som studerar

För att arbeta som veterinär i Sverige behöver du ha en svensk veterinärlegitimation. För att bli legitimerad veterinär måste du ha en veterinärexamen. För att arbeta som djursjukskötare i Sverige behöver du ha en svensk djursjukskötarlegitimation. För att bli legitimerad djursjukskötare måste du ha en djursjukskötarexamen.

Det finns dock ett undantag för dig som studerar.

När du har gått ut årskurs fem och klarat alla kurser och samtliga moment på hela veterinärutbildningen förutom examensarbetet får du arbeta som veterinär med särskilt tillstånd från Jordbruksverket. Detta gäller även dig som studerar i ett EES-land eller Schweiz. Tänk på att Jordbruksverket måste ha din ansökan minst två veckor innan du ska börja arbeta på grund av deras handläggningstider.

För att kunna arbeta som veterinär med särskilt tillstånd måste du ha tillräckliga kunskaper i svenska språket. Med det menas att du måste kunna kommunicera med djurhållare på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå den lagstiftning som rör dig. Med svenska likställs även danska och norska språket.

Mer information och hur du ansöker om särskilt tillstånd för veterinärer hittar du HÄR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har gått ut årskurs två och klarat samtliga kurser får du arbeta som djursjukskötare med särskilt tillstånd från Jordbruksverket. Du måste ha klarat alla kurser och moment för att få särskilt tillstånd. Tänk på att Jordbruksverket måste ha din ansökan minst två veckor innan du ska börja arbeta på grund av deras handläggningstider.

När du har klarat alla kurser till och med årskurs tre inklusive farmakologi, får du arbeta som djurvårdare enligt undantag på nivå 3. Detta får du göra utan att ansöka om det hos Jordbruksverket. Detta gäller även för dig som har läst en utbildning i ett annat EES-land eller i Schweiz. Observera dock att du måste uppfylla både kravet på att ha klarat alla kurser till och med årskurs tre samt ha klarat kursen i farmakologi.

Som veterinärstudent innan årskurs tre får du arbeta som djurvårdare enligt undantag på nivå 1. Detta får du göra utan att ansöka om det hos Jordbruksverket.

När du har gått ut årskurs två och klarat samtliga kurser kan du antingen arbeta som djurvårdare enligt undantag på nivå 3 eller arbeta som djursjukskötare med särskilt tillstånd. Djurvårdare får du arbeta som utan att ansöka om det hos Jordbruksverket, särskilt tillstånd behöver du ansöka om hos Jordbruksverket.

När du har gått ut årskurs ett och klarat samtliga kurser kan du få arbeta som djurvårdare enligt undantag på nivå 2. Detta får du göra utan att ansöka om det hos Jordbruksverket.