Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Intyg eller utlåtande alla djurslag

Vi hjälper dig med veterinärintyg av olika slag. Intygets/utlåtandets art och omfattning avgör nivå och pris. Intyg som exempelvis vaccinationsintyg, inför export eller resa, intygande i pass eller som kräver en officiell veterinär är särskilda intyg som debiteras annorlunda. Har du behov av ett utlåtande eller intyg - kontakta din närmaste mottagning för mer information.

Intyg 1 | 470 kr
Mycket enkelt intyg med kort generell eller allmänt hållen skrivning. Exempel: ID-kontroll

Intyg 2 | 750 kr
Standardintyg av rutinmässig karaktär. Exempel: Livintyg, veterinärintyg vid skada/ingrepp.

Intyg 3 | 1 090 kr
Intyg som kräver särskild behörighet. Debiteras per intyg. Exempel: Hjärtstatus, patellastatus eller ögonlysning.