Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Besiktning | HÄST

Att köpa eller sälja en häst innebär ett stort ansvar. Oavsett om du är köpare eller säljare, så är det en trygghet att hästen besiktas av en veterinär. Det minskar risken för problem eller tvist i efterhand och är en bra avstämning på att hästen är lämpad att användas till det du tänkt dig.

Under en besiktning undersöks hela hästen metodiskt genom följande undersökningsmoment:

  • Kontroll av rörelseapparaten på rakt och böjt spår med longering och böjprov.
  • Kontroll av hud, muskulatur, skelett och leder.
  • Kontroll av luftvägar och andningsljud samt hjärta och blodcirkulation.
  • Kontroll av ögon, öron och munhåla.
  • Kontroll av könsorgan.

Vi Distriktsveterinärer utför besiktning hemma hos dig i ditt stall eller på någon av våra hästmottagningar på utvalda orter.

Möjlighet till tillägg till besiktningen varierar lite beroende på förutsättningarna på mottagningen. Tillägg kan vara: Munhålekontroll med sedering och munstege (skall kunna erbjudas av alla mottagningar), blodprover, röntgen, UL, endoskopi, gyn mm.

Välkommen att boka tid hos din närmaste veterinärmottagning!