Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Våra tjänster | OFFICIELLA VETERINÄRER

Flertalet distrikstveterinärer verkar som officiella veterinärer.

Detta innebär t.ex. att vi kan utfärda intyg vid in- och utförsel av djur och djurprodukter inom och utanför EU, men också att vi har tillsyn av anläggningar som är godkända för handel inom EU. Vi gör även stickprovskontroller i samband med införsel från EU-länder. Vi har också behörighet att bedriva veterinärt arbete vid ett antal gränskontrollstationer i landet.

Syftet med regelverket kring officiella uppdrag är att förebygga och förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Närbild på en manlig Distriktsveterinär med långt grått skägg och glasögon som står inne på en flygplats. Han arbetar som gränskontrollant.

Officiella intyg

För att utfärda export-intyg via Traces-systemet behöver vi vissa uppgifter.

Boka nu

AHL och hästar som transporteras inom EU

Hästar som reser – Det är viktigt att Du som djurägare tar reda på kraven i mottagarlandet!

Läs mer