Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Officiella intyg

För att utfärda export-intyg via Traces-systemet behöver vi vissa uppgifter.

Kontakta först din mottagning för att boka tid för utfärdandet. Fyll sedan i uppgifterna i aktuellt formulär nedan och skicka till din mottagning direkt. Räkna med en handläggningstid på 1-3 veckor.

För ett besök där vi ska utfärda ett Hälsointyg i Traces ska vi debitera enligt denna författning:

SJVFS 2020:30 Saknr D 74 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gällande avgifter (moms tillkommer):

  • Administrativ avgift: 100 kr/intyg (max debitering 5 intyg)
  • Fast reseavgift: 1 500 kr
  • Timavgift: 1 190 kr

Om uppdraget beställts samma dag tillkommer en akutavgift om 350 kr och för uppdrag under beredskapstid (17.00 – 08.00) tillkommer beredskapspåslag.

Vi kan inte garantera att uppdraget kan utföras samma dag som beställning utan de flesta intyg kräver en viss förberedelsetid och vi rekommenderar att du anmäler minst 1-3 veckor innan du behöver ditt intyg.”

Timavgiften debiteras för all tid som uppdraget tagit, alltså inte bara för tiden på plats utan även för förberedande arbete och efterarbete.

  • Minsta debitering är 30 min.
  • Kostnad för 60 minuter blir alltså: 3 490 kr inkl. moms. (lägsta kostnad för ett intyg (30 min) är 2 745 kr)

Tänk på att ha alla uppgifter klara och se till att alla anläggningar (även mottagarens) och transportörer är registrerade i Traces NT så går det smidigare och blir en lägre kostnad.

Här hittar du information på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som gäller vid resa med djur.

Hästar som reser – Det är viktigt att Du som djurägare tar reda på kraven i mottagarlandet!

Med anledning av ny lagstiftning krävs ett hälsointyg i Traces för alla resor som sker inom EU och det krävs också att alla aktörer (avsändaranläggning, destinationsanläggning och transportör) är registrerade i Traces. Därför är det viktigt att du ser till att alla dessa uppgifter är klara innan du bokar tid för ett intyg hos oss eftersom vi inte kan utfärda något intyg annars.

Vi behöver också få bokningen i god tid för att kunna avsätta den tid som behövs. Eftersom systemet är nytt och alla uppgifter inte hunnit registreras överallt är det bra med en framförhållning på 1-3 veckor.

När du vet vad som behövs:

  • Kontrollera att alla uppgifter om mottagare är registrerade i Traces
  • Kontakta din Distriktsveterinärmottagning och boka tid
  • Fyll i blankett med uppgifter vi behöver för att utfärda ditt intyg och skicka till mottagningen.

Om fler än ett djur ska transporteras - ladda ner dokumentet "Identifiering av djur" HÄR Word, 67.8 kB, öppnas i nytt fönster. och fyll i. Bifoga längst ner i formuläret.