Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster

Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Distriktsveterinär Nordvästra Skåne

7.1.6-01938/2021

Sara Sahlin

2021-04-12

Distriktsveterinär Sundsvall

7.1.6-00491/2021

Karin Jonsson

2021-04-09

Distriktsveterinär Värmland

7.1.6-20802/2020

Sara Hidén Rudander, Asen Radoslavov

2021-04-06

Distriktsveterinär Flen

7.1.6-04588/2021

Amanda Vesterinen Artell

2021-03-31

Distriktsveterinär Öland

7.1.6-01831/2021

Hanna Bjarnestig

2021-03-26

Distriktsveterinär Kristinehamn

7.1.6-00840/2021

Erik Backman

2021-03-23