Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster

Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Distriktsveterinär Säffle

7.1.6-09151/19

Katarina Rönnkvist

2019-07-03

Djursjukskötare Arvika

7.1.6-07334/19

Annika Larsson

2019-07-01

Distriktsveterinär Nyköping

7.1.6-10052/19

Amanda Winblad von Walter

2019-06-28

Djurvårdare Flen

7.1.6-05629/19

Klara Briese, Anna Jansdotter

2019-06-27

Distriktsveterinär  Sundsvall

7.1.6-04392/19

Karin Jonsson, Fanny Sjölinder, Alina Silventoinen

2019-06-20

Distriktsveterinär Södra Dalarna

7.1.6-02789/19

Minna Anliot

2019-06-19

Projektledare Öland

7.1.6-09310/19

Caroline Eriksson

2019-06-18

Djursjukskötare Flyinge

7.1.6-05803/19

My Rydberg

2019-06-13

Distriktsveterinär Kristianstad

7.1.6-05630/19

Linnéa Andersson

2019-06-13

Djursjukskötare Eskilstuna

7.1.6-08218/19

Vivianne Andersson

2019-06-12

Djurvårdare Bäckefors

7.1.6-06027/19

Lisette Alfredsson

2019-06-12

Djursjukskötare Bäckefors

7.1.6-04919/19

Muaaz Fajer

2019-06-12