Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster
Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Veterinär till Distriktsveterinärerna Sjöbo/Österlen

7.1.6-12482/2022

Rebekka Eugenie Bakke

2022-09-28

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Ånäset

7.1.6-14632/2022

Amanda Forsberg

2022-09-28

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Vimmerby

7.1.6-13842/2022

Linnéa Pettersson

2022-09-20

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Vännäs

7.1.6-06112/2022

Irmelin Henriksson

2022-09-19

Veterinär till Distriktsveternärerna Kalix

7.1.6-13879/2022

Ekaterina Gran

2022-09-12

Veterinär till Distriktsveterinärerna Vännäs

7.1.6-04194/2022

Dominika Stygar

2022-09-08

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Flyinge

7.1.6-13200/2022

Kim Herold

2022-09-06

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Vännäs

7.1.6-06112/2022

Vilma Hansson

2022-09-06