Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster

Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Djurvårdare Fjärdhundra

7.1.6-03224/20

Jessica larsson Lundqvist

2020-04-08

Distriktsveterinär Huskvarna

7.1.6-14215/19

Gabriella Håkansson

2020-04-08

Distriktsveterinär Stenungsund

7.1.6-04346/20

Celine Kongsli Heimberg

2020-04-06

Distriktsveterinär Gotland

7.1.6-01650/20

Isabell Josefsson

2020-04-06

Distriktsveterinär Hede

7.1.6-01042/20

Linn Daddel

2020-03-30

Distriktsveterinär Vännäs

7.1.6-11791/19

Tove Hongisto

2020-03-26

Distriktsveterinär Eskilstuna

7.1.6-03716/20

Tanne Marie Busk-Anderson, Philip Schultz Christensen

2020-03-23

Distriktsveterinär Gävle

7.1.6-19049/19

Hanna Wilderoth

2020-03-20

Distriktsveterinär Nv Skåne

7.1.6-02722/20

Andrea Larsson

2020-03-19

Distriktsveterinär Nerike

7.1.6-16142/19

Pernilla Karlsson Bergkvist

2020-03-18