Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster
Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Redovisnings- och systeminriktad controller till Distriktsveterinärerna

7.1.6-05267/2023

Camilla Strömberg

2023-06-08

Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Fjärdhundra

7.1.6-00472/2023

Aslan Hasso

2023-06-02

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Eskilstuna

7.1.6-06949/2023

Camilla Gunnarsson

2023-05-30

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Kalix

7.1.6-08345/2023

Marie Lindholm

2023-05-30

Djurvårdare nivå 2 till Distriktsveterinärerna Söderköping/Valdemarsvik

7.1.6-08548/2023

Jennifer Danlycke

2023-05-30

Receptionist till Distriktsveterinärerna Örnsköldsvik

7.1.6-23411/2022

Hanna Gustafsson

2023-05-29

Veterinär till Distriktsveterinärerna Falköping

7.1.6-24136/2022

Maria Eklund

2023-05-29

Veterinärer till Distriktsveterinärerna Vårgårda

7.1.6-21859/2022

Johan Forsman

2023-05-24

Telefonist/Receptionist till Distriktsveterinärerna Mora

7.1.6-04295/2023

Linn Bergman

2023-05-24