Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster
Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Koordinator till Distriktsveterinärernas beredskapstelefon

7.1.6-21847/2023

Viktoria Håberg, Malin Yngvesson, Sanna Petersson

2024-02-22

Veterinär till Distriktsveterinärerna

7.1.6-14863/2023

Katja Sögaard Kristensen

2024-02-16

Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Nordvästra Skåne

7.1.6-00373/2024

Malin Nordqvist

2024-02-15

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Jämtland

7.1.6-00062/2024

Hanna Oskarsson

2024-02-14

Djurvårdare/administratör till Distriktsveterinärerna Forsheda

7.1.6-21815/2023

Lisa Niesel

2024-02-13

Veterinär till Distriktsveterinärerna

7.1.6-14863/2023

Erik Backman

2024-02-13

Djurvårdare nivå 2 till Distriktsveterinärerna Forsheda

7.1.6-21814/2023

Lina Hallengren

2024-02-13

Koordinator till Distriktsveterinärernas beredskapstelefon

7.1.6-21847/2023

Johanna Åkerberg

2024-02-13

Koordinator till Distriktsveterinärernas beredskapstelefon

7.1.6-21847/2023

My Blixt, Amanda Forsman

2024-02-08

Klinikchef till Distriktsveterinärerna Arvika och Sunne

7.1.6-21010/2023

Johan Gustafsson

2024-02-08

Veterinär till Distriktsveterinärerna

7.1.6-14863/2023

Wiktoria Roth

2024-02-06

Veterinär till Distriktsveterinärerna

7.1.6-14863/2023

Gassem Almohammad Aleissa

2024-02-02