Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster
Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Veterinär Värmland

7.1.6-13388/2021

Marit Oppedal

2021-10-01

Djurvårdare Gotland

7.1.6-13550/2021

Åsa Techel

2021-09-24

Djurvårdare Gotland

7.1.6-13550/2021

Elise Rödel

2021-09-24

Distriktsveterinärerna Mora

7.1.6-04194/2021

Jessica Olsson

2021-09-21

Distriktsveterinärerna Älvsbyn

7.1.6-13595/2021

Sofia Lovén

2021-09-15

Distriktsveterinärerna Fjärdhundra

7.1.6-10958/2021

Camilla Frisk

2021-09-10

Legitimerad Djursjukskötare Distriktsveterinärerna Älvsbyn

7.1.6-13602/2021

Adina Svanberg

2021-09-07