Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster
Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Veterinär till Distriktsveterinärerna Södra Dalarna

7.1.6-05927/2022

Emelie Sellberg

2022-05-19

Veterinär till Distriktsveterinärerna Kungsbacka

7.1.6-16620/2021

Julia Bonevik

2022-05-19

Veterinär till Distriktsveterinärerna

7.1.6-18775/2021

Lena Dompke

2022-05-02

Veterinär till Distriktsveterinärerna Södra Dalarna

7.1.6-01926/2022

Elina Rodionovskaya

2022-05-02

Distriktsveterinär till Nordvästra Skåne

7.1.6-02723/2022

Nora Braskén

2022-04-26

Distriktsveterinär till Distriktsveterinärerna Ånäset

7.1.6-22553/2021

Michal Tabaka

2022-04-26

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Stenungsund

7.1.6-22704/2021.

Emmie Johansson

2022-04-26