Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster

Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Veterinär Mora

7.1.6-07483/2021

Rebecca Nääs

2021-07-15

Djurvårdare Gotland

7.1.6-10419/2021

Lovisa Schyberg

2021-07-15

Djurvårdare Vårsta

7.1.6-07503/2021

Camilla Östberg

2021-07-15

Distriktsveterinär Stenungsund

7.1.6-07030/2021

Linnea Birgitsdotter

2021-07-15

Klinikchefsassistent Halmstad-Torup

7.1.6-06826/2021

Lynn Ståhlberg

2021-07-15

Veterinär Piteå

7.1.6-07580/2021

Antoni Gil

2021-07-07

Djurvårdare Vännäs

7.1.6-09466/2021

Sofie Gjemmestad

2021-06-22

Distriktsveterinär Kungsbacka

7.1.6-10690/2021

Thomas Englund, Sara Adolfsson

2021-06-21

Distriktsveterinär Vårgårda

7.1.6-09045/2021

Julia Ling

2021-06-21

Distriktsveterinär Halmstad

7.1.6-20449/2020

Michaela Hansen Blomquist

2021-06-17

Distriktsveterinär Stenungsund

7.1.6-07030/2021

Lise-Lotte Nielsen, Lotta Svensson, Tina Hansen

2021-06-11