Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster
Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Veterinär till Distriktsveterinärerna Flyinge

7.1.6-19634/2022

Helena Royal Schmidt

2023-01-18

Veterinär till Distriktsveterinärerna Öland

7.1.6-19634/2022

Emilia Schultz

2023-01-16

Veterinär till Distriktsveterinärerna Bäckefors

7.1.6-19634/2022

Katarzyna Szczepanska

2023-01-10

Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Vännäs

7.1.6-20453/2022

Antonia Wing Hui

2023-01-10

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Vännäs

7.1.6-21482/2022

Lisa Enholm

2023-01-10

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Kalix

7.1.6-22273/2022

Marie Lindholm

2023-01-05

Stordjursveterinär till Distriktsveterinärerna Vännäs

7.1.6-17955/2022

Sarah Bursac

2022-12-30

Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Hede

7.1.6-23376/2022

Kajsa Vallström

2022-12-30