Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster

Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Distriktsveterinär Kristianstad

7.1.6-08628/2020

Sebastian Lundin

2020-06-29

Klinikchef Värmland

7.1.6-04058/2020

Ulrika Larsen

2020-06-15

Administratör till Distriktsveterinärerna Jönköping

7.1.6-08123/2020

Helena Svärd

2020-06-12

Distriktsveterinär Hässleholm, Kristianstad

7.1.6-05928/2020

Malin Åberg

2020-06-12

Distriktsveterinär Forsheda

7.1.6-8464/2020

Lovisa Åkerström

2020-06-08