Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster

Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Djursjukskötare Fjärdhundra

7.1.6-12115/19

Madelen Sandell

2019-09-18

Distriktsveterinär Frändefors

7.1.6-12878/19

Magnus Andersson

2019-09-17

Djurvårdare Väderstad

7.1.6-11982/19

Linda Wendrich

2019-09-17

Klinikchef Stenungsund

7.1.6-09988/19

Sofia Alfredsson

2019-09-04

Distriktsveterinär Norrköping

7.1.6-11591/19

Nikita Durchbach

2019-09-04

Distriktsveterinär Kristianstad

7.1.6-09386/19

Rikke Pedersen,

Amalie Hertel

2019-09-03

Distriktsveterinär Österlen

7.1.6-11369/19

Linn Carlshaf

2019-08-30

Djurvårdare Vännäs

7.1.6-09218/19

Nellie Jonsson

2019-08-30

Djurvårdare Fränsta

7.1.6-11034/19

Maria Lindblom

2019-08-30

Distriktsveterinär Gävle

7.1.6-08246/19

Maja Jansson

2019-08-29

Distriktsveterinär NV Skåne

7.1.6-11569/19

Johanna Fridolf

2019-08-28

Distriktsveterinär Arvika

7.1.6-09150/19

Sunniva Fremgården

2019-08-28