Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster

Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Distriktsveterinär Sundsvall

7.1.6-12602/2020

Viktoria Centerstad

2020-09-28

Klinikchef Fjärdhundra

7.1.6-10839/2020

Ellen Winqvist

2020-09-22

Djurvårdare Mora

7.1.6-07903/2020

Hanna Welling

2020-09-22

Teamledare Ånäset

7.1.6-10892/2020

Linn Öjbrant

2020-09-16

Distriktsveterinär Vännäs

7.1.6-11288/2020

Anna Bäckvall

2020-09-15

Djurvårdare Kristinehamn

7.1.6-11702/2020

Patrik Nylén

2020-09-14