Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster

Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Djurvårdare Gamleby

7.1.6-17663/2020

Emma Wirskog

2021-01-18

Djurvårdare Österlen

7.1.6-19340/2020

Camilla Engfelt Slijkhuis, Ann-Helene Holmbeck

2021-01-15

Djursjukskötare Stenungsund

7.1.6-15827/2020

Anna Staf

2021-01-14

Djurvårdare Tierp

7.1.6-18006/2020

Jennifer Nilsson

2021-01-13

Djursjukskötare Vårgårda

7.1.6-17606/2020

Linda Andersson

2021-01-13

Distriktsveterinär Stenungsund

7.1.6-16828/2020

Lotta Svensson

2021-01-11