Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Är du utbildad utomlands?

För att arbeta långvarigt i Sverige behöver du ha en svensk veterinärlegitimation. För att bli legitimerad veterinär måste du ha en veterinärexamen. Du måste dessutom ha nödvändiga kunskaper i svenska språket. Med det menas att du måste kunna kommunicera med djurhållare på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå den lagstiftning som rör dig. Med svenska likställs även danska och norska språket.

För att få arbeta som djursjukskötare behöver du en legitimation. Ansökan om legitimation som djursjukskötare gör du via Jordbruksverkets e-tjänst Ansökan om legitimation och godkännande för djurhälsopersonal.

Du som är medborgare i ett EES-land eller Schweiz kan arbeta tillfälligt i Sverige på din utländska behörighet, det vill säga du behöver inte ansöka om svensk legitimation om du bara ska arbeta här tillfälligt. Du kan givetvis söka svensk legitimation även om du bara ska arbeta här tillfälligt. Tänk på att Jordbruksverket måste ha din ansökan minst två veckor innan du ska börja arbeta på grund av deras handläggningstider

Du som söker en tjänst som veterinär eller djursjukskötare och som inte har svenska som modersmål, ska uppfylla kunskap inom det svenska språket enligt B2 från den Europeiska språknivåskalan innan anställningen börjar. Med svenska likställs även danska och norska språket. Kunskapen enligt B2 ska verifieras via intyg från Swedex före anställningens tillträde. Språktestet bekostas av Distriktsveterinärerna.