Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Tillsatta tjänster

Här anslår vi tillsatta jobb. Du kan överklaga tillsättningen inom tre veckor från det datum tjänsten anslogs.

Du kan överklaga vårt beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det inom tre veckor från den dag beslutet anslogs.

Skriv till Statens överklagandenämnd, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Vi skickar skrivelsen vidare till överklagandenämnden med ett yttrande. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som du begär och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Tillsatta tjänster

Tjänst och ort

Diarienummer

Anställd

Anslaget

Distriktsveterinär Öland

7.1.6-08990/20

Muhammad Saleem

2020-08-04

Djurvårdare Gotland

7.1.6-10368/20

Heidi Johansson

2020-08-04

Distriksveterinär Södra Dalarna

7.1.6-09348/20

Tomasz Monowid

2020-08-04

Distriktsveterinär Fjärdhundra

7.1.6-09349/20

Gunnar Kindahl

2020-08-04

Distriktsveterinär Stenungsund

7.1.6-10862/20

Anna Sundell

2020-08-04