Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Utvecklings­möjligheter inom Distrikts­veterinärerna

Som anställd på Distriktsveterinärerna har du möjlighet till intern kompetensutveckling i vår akademi. Tillsammans med överveterinärerna utvecklas och kvalitetssäkras arbetet med att skapa rutiner och riktlinjer, för att sprida kunskap om olika patientfall och dela erfarenheter.

Vår akademi

Vår akademi är ett samlingsnamn för Distriktsveterinärernas interna kurser och kompetensutveckling. Kurserna kan ex. handla om hygien, foderlära, antibiotika, ultraljud eller tandvård. Vi har stor kompetens inom Distriktsveterinärerna som vi delar med oss av till varandra!

Överveterinärer, Teams-ronder och arbetsgrupper

Inom Distriktsveterinärerna har vi sex överveterinärer som alla är specialiserade inom olika djurslag och en hygiensköterska som arbetar med vårdhygien. Överveterinärerna och hygiensköterskan arbetar med att vidareutveckla och kvalitetssäkra vårt arbete med råd och riktlinjer inom sina respektive områden. Överveterinärerna utbildar våra medarbetare med kurser och skype-ronder inom de olika djurslagen.

Vi har även särskilda arbetsgrupper inom nötkreatur, häst, gris och smådjur som arbetar specialiserat inom sina områden.

För mer specialiserad kompetensutveckling använder vi externa utbildningar.