Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

Förmåner hos Distrikts­veterinärerna

Vi erbjuder flera förmåner för att du ska få en bra balans mellan yrkesliv och privatliv. Tanken är att du ska må bra både på och utanför jobbet, med en stor frihet att anpassa vardagen utifrån vad som fungerar för dig.

Som anställd hos oss har du möjlighet att köpa rabatterade biobiljetter. Du får köpa högst 8 biljetter per person/månad. Betalningen sker genom ett löneavdrag nästkommande månad.

Vi erbjuder ett föräldrapenningtillägg som ger dig 90 procent av din lön när du är föräldraledig. Du har också rätt att jobba deltid ända fram till att ditt barn är 12 år. På så sätt kan du enklare hitta en bra balans mellan arbetslivet och familjelivet.

 • Som anställd hos Distriktsveterinärerna får du ersättning upp till 2 500 kr per år för friskvårdsaktiviteter. Vi följer Skatteverkets rekommendationer. Ersättningen är skattefri. Beloppet kan reduceras när du inte är anställd hela året. Kvitton ska vara daterade innevarande år för att få rätt till din ersättning.
 • Vaccination mot rabies och TBE, där det anses vara befogat.

Du har tillgång till företagshälsovård som är ett komplement till den allmänna sjukvården. Det innebär att du kan få möjlighet att kontakta vår leverantör av företagshälsovård när det gäller arbetsrelaterad sjukvård.

Hos oss får du en individuell lön som är anpassad utifrån flera faktorer, till exempel

 • hur marknaden ser ut
 • hur mycket ansvar du har
 • hur väl du utför dina arbetsuppgifter.

Du kan alltså själv påverka din löneutveckling.

På Distriktsveterinärerna får du en längre semester än på många andra arbetsplatser.

 • Fram tills du fyller 29 år får du 28 dagars semester.
 • Från året du fyller 30 år får du 31 dagars semester.
 • Från året du fyller 40 år får du 35 dagars semester.

Du har också betald semester redan första året som anställd. Hur många semesterdagar du får beror på när under året som du börjar arbeta hos oss.

Målsättningen är att minst 20 dagars semester tas ut per år. Du får spara en begränsad mängd dagar till senare år.

Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under semesterperioden 1 juni - 31 augusti. Arbetsgivaren har skyldighet att planera för detta, men har rätt att förlägga semestern efter verksamhetens behov. Om din chef vill förlägga semestern till annan tidpunkt än du önskar ska du som medarbetare meddelas detta senast två månader i förväg.

Hur mycket får jag i ersättning när jag har semester?

Din ersättning när du har semester är uppdelad i två delar. En del som du får utbetalt när du tar ut semesterdagar och en del som du får utbetalt varje månad. Den del du får i samband med att du tar ut semester består av din grundlön plus ett tillägg. Tillägget är din grundlön multiplicerat med 0,49 %.

Den del av semesterersättningen som du får utbetalt varje månad kommer att variera i storlek. Ersättningen består nämligen av hur mycket du hade i beredskapstillägg och tantiem på beredskap under föregående månad. Detta multipliceras sedan med 0,48 % samt med antal nya semesterdagar du erhåller per år.

Vilken ersättning får jag när en semesterdag utbetalas i pengar?

De semesterdagar som utbetalas i pengar och är intjänade efter den 1 december 2018, beräknas enligt 4,6 % av grundlönen plus det fasta lönetillägget. Det fasta tillägget beräknas enligt 0,49 % multiplicerat med grundlönen.

Sparade dagar

Möjligheten finns att spara 30 semesterdagar per år.

För att få ersättning för kostnader för sjukvård måste du visa upp en kopia på kvittot tillsammans med registrering i ett högkostnadskort eller motsvarande som styrker att det ingår i högkostnadsskyddet. Yrkeskategori som du träffat måste framgå på kvittot.

För att få ersättning för läkemedel ska du visa upp en receptspecifikation.

Ersättningar som ingår i högkostnadsskyddet

 • Läkarbesök 95 kr
 • Sjukgymnast/Arbetsterapeut 55 kr
 • Psykolog 95 kr
 • Kurator/Samtalsterapi 55 kr
 • Röntgen 95 kr
 • Naprapat/Kiropraktor 55 kr
 • Recept/Remiss utfärdat enligt telefonsamtal 95 kr

Sjukhusvård

 • Ersätts med högst 70 kronor för varje vårddag.

Anställda inom Distriktsveterinärerna har rätt till ledighet med lön vid läkarbesök och vissa tandläkarbesök i följande fall

 • vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård mödravårdscentral samt för blodgivning
 • undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare samt vid akuta tandbesvär
 • även tid för resa till och från besöket ersätts, detta gäller dock endast då besöket sker på den egna orten.

Inom Distriktsveterinärerna beviljas även ledighet med lön i följande fall

 • allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom den egna familjen (högst tio arbetsdagar per kalenderår)
 • flytt (en arbetsdag per kalenderår)
 • fackligt förtroendemannauppdrag (högst tio arbetsdagar per kalenderår)
 • ersättning för Nationaldag om sådan inträffar på lördag eller söndag
 • observera att ledighet under del av dag räknas som hel dag.

Vill du ha fler semesterdagar, högre lön eller ökat pensionssparande? Genom vår löneväxling kan du välja vilka förmåner som är viktigast för dig. Du kan till exempel

 • byta en del av lönen mot fler semesterdagar eller extra pensionssparande
 • byta semesterdagar mot högre lön
 • byta värdet av semesterdagar mot extra pensionssparande.

Hos oss har du en avtalad tjänstepension, som kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Tjänstepensionen ger också ekonomiskt skydd vid sjukdom eller dödsfall.

Som statligt anställd är du dessutom livförsäkrad. Det betyder att din familj kan få pengar om du dör, även om det sker under semester, sjukdom eller tjänstledighet. Du är också försäkrad under tjänsteresor och mot personskador som uppstår i samband med arbetet.

 • Anställd, som på arbetstid behandlar eget djur, eller annan anställds djur, ska debitera enligt de riktlinjer som finns för Distriktsveterinärernas kunder.
 • Rabatt utgår till den anställde med 20 % utom på köpta tjänster som kremering, externa labanalyser etc. där det utgår 5 % rabatt.

 • Staten har ramavtal med Specsavers vilket innebär att det är Specsavers vi vänder oss till vid behov av terminalglasögon.
 • Arbetsgivaren bekostar synundersökningen hos legitimerad optiker samt glasögon (normalbåge + glas + arbetskostnad) till ett belopp av högst 476 kr (inkl moms) för terminalglasögon.
 • Om dyrare glas och/eller båge efterfrågas av arbetstagaren betalar denne själv mellanskillnaden i affären.