Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

  • Börja ge foder senast dag 10 efter födseln.
  • Matvagnen ska inte stå i sektionen utan i korridoren där det är svalare. Då smakar fodret friskt.
  • Fodret ges minst fyra gånger om dagen eftersom friskt foder ökar aptiten.
  • Om det fortfarande finns foder vid nästa utfodring tilldelas mindre foder i boxen

Det är viktigt att grisen har lärt sig att äta innan avvänjning. Då har tarmen vant sig vid att smälta fast mat, och grisen har lärt sig att komma till tråget.

Grisen ska ges samma foderblandning som den fick i grisningsavdelningen under de senaste dagarna av grisningen.

Utfodring före avvänjning kan bestå av antingen torr eller blött foder

Mjölk i drickkoppar eller tråg kan inte ersätta utfodring med fast foder till smågrisarna.

Tabellen nedan visar hur mycket foder i torr form som samlat ska ges dagligen till en box med 13 grisar. Observera att behovet ökar mycket långsamt till en början. Efter 20 dagar kan grisarna ta upp mycket foder dagligen. Om det redan finns foder på golvet vid tilldelningen, bör grisarna i boxen ha mindre vid nästa utfodring.


Dag

Gram/box

10

70

11

80

12

90

13

100

14

110

15

120

16

130

17

150

18

180

19

220

20

260

21

300

22

400

23

800

24

1000

25

1300

26

1600

27

1900

28

2200

29

2500

30

2800

31

3100

Vid avvänjning vid 28–30 dagar blir det 0,8 till 1 kg foder/gris i hela diperioden.