Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

 • Se till att alla grisar äter. Kasta eventuellt lite foder in i boxen och se om alla grisar är aktiverade.
 • Justera eventuella foderautomater så att alla grisar lätt kan äta
 • På dag 0-4, se till att det finns lätt tillgång till tråg-, automat- eller golvutfodring
 • Under perioden då det uppstår problem med diarré (oftast dag 4-10) kan det krävas att grisarna fodras restriktivt med en avvänjningsblandning.
 • Restriktiv utfodring är en reduktion på 30-50 %. Alla grisar ska kunna äta samtidigt vid restriktiv utfodring annars får någon för mycket och andra ingenting


 • Matning minst fyra gånger om dagen under de första dagarna hjälper till att få grisarna att äta så snart som möjligt. Strö fodret på golvet eller i ett långt tråg, då kan också de minsta och svagaste komma till. Grisarna behöver inte mer foder än de har ätit efter 30 minuter.


 • Se till att få alla grisarna att äta så snart som möjligt efter avvänjning. De grisar som inte äter den första dagen får ofta diarré.
  • Lägg vid behov ett foder på det fasta golvet på ett sätt så att grisarna tvingas att passera friskt foder. Detta görs fyra gånger dagligen de första 2 dagarna efter avvänjning.
  • De nyavvanda grisarna måste ha samma foderblandning som de fick i grisningsavdelningen så de får med en smak de är vana vid.
  • Vid utfodring på golvet får golvet vara rent och fodret måste spridas så att alla grisar har tillgång till fodret samtidigt.
  • De nyavvanda grisarna är vana att äta samtidigt. Se därför till att det finns tillräckligt med ätplatser vid utfodring med tråg eller utfodring på det fasta golvet.
 • Diarréutbrott
  • Vid utbrott av diarré utan dödsfall reduceras fodermängden med 50 %
  • Vid utbrott av diarré med dödsfall tas fodret bort helt i ett dygn, dagen efter ges bara 50 %. Extra vatten i tråg behövs.