Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

  • Gradvis skifte mellan två foderblandningar motverkar diarré.
  • Ett gradvis foderbyte bör ske under minst 5 dagar - både från blandning 1 till 2 (och från blandning 2 till 3 om man kör med tre olika foder i tillväxten)
  • De två blandningarna måste blandas. Det räcker inte att mata en blandning i en automat och den andra blandningen i tråg eller på golvet.
  • Skifte från avvänjningsblandning till nästa foder bör ske senast vid 12–15 kg, men kan ske tidigare om där inte ses problem med diarré
  • Om grisarna har diarré vid tidpunkten för foderbytet bör foderbytet skjutas upp
Foderskifte


Dag 0

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Avvänjningsfoder

100%

80%

60%

40%

20%


Foder 2


20%

40%

60%

80%

100%