Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

 • Det är viktigt att hitta orsaken till diarré så att rätt behandling påbörjas.
 • Gödselsprover (från golv eller gris) kan användas från kullar i olika åldrar med diarré.
 • Vid dödsfall kan det i vissa fall vara en fördel att hela grisen skickas till undersökning.
 • Då vet du vad som orsakar diarré hos de enskilda åldersgrupperna och kan svara med effektiv behandling.
 • Prata med din veterinär om hur diarré kan förebyggas och hanteras.
 • Om antibiotikabehandling behövs, överenskommes i vilka fall och när grisarna ska behandlas enskilt och när flockarna ska behandlas.
 • Om det finns ett akut utbrott av avvänjningsdiarré i en box, kan första hjälpen vara en nödvändighet innan det finns resultat från provtagning
 • Prata med din veterinär om möjligheten att vaccinera för att förhindra diarré.

 • Om det finns ett akut utbrott av avvänjningsdiarré i en box eller stall, kan första hjälpen vara en nödvändighet.
 • Stäng för fodret och töm alla tråg i boxen/boxarna med diarré i 12–24 timmar.
 • Tilldela valsat korn eller havre i stället.
 • Tilldela vatten med elektrolyter i ett tråg och vid behov sätt in extra tråg (ett tråg per 30 grisar).
 • Använd aldrig mer än en max dos av elektrolyter jämför deklarationen på medlet. I många fall är halv dos bättre än full dos
 • Om diarrén ser ut som ni tidigare har sett och diagnosticerat ges den behandling som är ordinerad till den specifika typ av diarré ni ser.
 • Ring veterinären om symtomen är annorlunda än de brukar vara för den åldersklassen.
 • Ring också om det plötsligt finns många döda grisar
 • Efter 12–24 timmar utan foder ges foder igen men bara med 50 % mängd – alla grisar ska kunna äta samtidigt vid restriktiv utfodring.