Distriktsveterinärerna logotyp

Du har inga favoriter

Distriktsveterinärerna logotyp

  • Använd alltid injektionsjärn på dag fyra.
  • Ströjärn och järntorv kan användas som supplement
  • Kolla hemoglobinvärde vid minsta misstanke om järnbrist
  • Kolla hemoglobinvärde som rutin t.ex. en gång om året

Grisen behöver ha ett hemoglobinvärde på minst 90 mg/ml vid avvänjning för att undvika sjukdomsproblem.

Vid ett hemoglobinvärde över 110 mg/ml får grisarna förutsättningar att växa optimalt i samband med avvänjning.